Cariad Cywir

Line
Melody -
Line

Trio'r wythnos yn flwyddyn, troi'r flwyddyn yn dair
Rwy'n ffaelu troi 'nghariad i siarad un gair
Troi'r afon i'r ffynnon, troi'r ffynnon i'r ty
Rwy'n ffaelu troi 'nghariad 'run feddwl â mi
Troi'r ceffyl i'r gwedde, troi'r ychen i'r ddôl
'Rwy'n ffaelu troi 'nghariad i orwedd yn 'y nghôl.

Tra fyddo caich ar dalcen plas
Tra fyddo clomen blufen las
Tra fyddo'r fran yn troi'n ei nyth
'Fanwylyd fach a gara'i byth.

Trafyddor'r eryr draw'n yr allt
Tra fyddo dwr y môr yn hallt
Tra fyddo'r ych yn pori'r ddôl
'Fanwylyd fach ni 'dawai'n ôl.

Turn the week to a year, turn the year into three
I can't turn my true love to speak to me
Turn the river to a well, turn the well to the house
I can't turn my true love to think like me
Turn the horse to the yoke, turn the ox to the field
Oh i can't turn my true love to sit on my knee.

While there is lime on the mansion roof
While a dove has feathers gray
While the rook turns in its nest
I will love my dear the best.

While the eagle is on the hill
While the sea is salty still
While there are oxen on the dale
I won't leave my dear behind.

Line
| Song Index | Home Page |
Line