m

|

u

|

s

|

i

|

c

|

a

|

El Noi de la Mare

Què li darem a n'el Noi de la Mare?
Què li darem que li sapiga bo?
Li darem panses amb unes balances,
Li darem figues amb un paneró.

Què li darem al Fillet de Maria?
Què li darem al formós Infantó?
Panses i figues i nous i olives,
Panses i figues i mel y mató.

Tampatam tam que les figues son verdes,
Tampatamtam que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran en el dia del Ram.